Beskrivelse for Enneagram Type 1 med en 2-fløjet

E1 - DISCIPLINERET PERFEKTIONIST | BESKRIVELSE AF VINGER

icon Wing 1
Etter (Basistype)

Ettere stræber efter forbedring og sørger for, at tingene bliver gjort korrekt og ordentligt, både af dem selv og andre. De er ofte principfaste med en klar fornemmelse af rigtigt og forkert, hvilket kan virke idealistisk, selvretfærdigt eller pertentligt på andre. Ettere har en tendens til at organisere og strukturere deres verden og sætter pris på fakta, præcision og klarhed. Gennem ihærdig indsats, hårdt arbejde og dedikation bestræber de sig på at handle rettidigt og undgå fejl.

Når Etteren er mindre i balance, kan de være ufleksible, rigide, dogmatiske og intolerante. De undtager ikke sig selv fra deres egen kritik og fordømmelse.

Når Etteren derimod er i god balance, er de tolerante og realistiske i deres vurdering af både sig selv og andre.

Wing 2
Vinge 2
Styrker:
  • Etterens kritiske indstilling afbalanceres af medfølelse og forståelse for andre
  • Tilskynder ettere til at prioritere deres egne behov frem for udelukkende at fokusere på, hvad de 'burde' gøre
  • Skaber accept af begrænsninger og erkendelse af, at etteren ikke kan redde hele verden
  • Idealisme kommer konstruktivt til udtryk gennem tjeneste for andre
Udfordringer:
  • Denne vinge gør ettere mere tilbøjelige til at føle sig sårede, hvis deres indsats ikke påskønnes
  • Deres ønske kan ændre sig til et behov for at forbedre mennesker og situationer for selv at føle sig værdifulde og accepterede
  • De kan føle sig som ofre eller udnyttede, selv når de ofrer deres egne behov
Fotovinger, fugl i flugt

Brug vingerne til personlig udvikling

Enneagram-type 1 med vinge 2 kaldes undertiden "Advokaten". Toer-vingen tilfører medfølelse og forståelse for andre til etterens kritiske indstilling. Denne kombination kan være meget effektiv, da den giver etteren mulighed for at rette sin idealisme konstruktivt mod at hjælpe andre.

Samtidig kan denne vinge også medføre visse udfordringer. 1'ere med en toer-vinge kan føle sig sårede, hvis deres indsats ikke påskønnes, da deres ønske om at forbedre mennesker og situationer er tæt forbundet med følelsen af at være værdifuld og accepteret. De kan også komme til at tilsidesætte deres egne behov og føle sig som ofre eller udnyttede.

Ved at forbinde sig med deres toer-vinge kan type 1'ere lære at prioritere deres egne behov i stedet for udelukkende at fokusere på, hvad de "burde" gøre. De kan også lære at acceptere deres begrænsninger og indse, at de ikke kan redde hele verden på egen hånd. Denne udvidelse af perspektivet kan hjælpe dem med at udvikle deres følelsesmæssige og adfærdsmæssige repertoire yderligere og reframe deres udfordringer som muligheder for personlig vækst.

Fotovinger, fugl i flugt