iEQ9 Test Enneagramu dla zespołów

Rozpal potencjał swojego zespołu: Transformacyjna podróż z warsztatem Enneagram iEQ9

Zespoły stanowią serce każdej prosperującej organizacji. Są fundamentem niezwykłych osiągnięć. Jednak ich dynamiczna i złożona natura często stwarza wyzwania w kwestii harmonijnej współpracy i rozwoju.

Odkryj potencjał swojego zespołu, budując zaufanie i zwiększając efektywność dzięki naszym innowacyjnym Raportom i Warsztatom Zespołowym iEQ9 Enneagram.

Zarezerwuj Warsztat Zespołowy
Zrozumienie buduje zaufanie

Jednocz. Rozpalaj. Inspiruj.

Nasze podejście wzmacnia jednostki i zespoły poprzez odkrywanie ich nieświadomych motywacji, uwydatnianie unikalnych talentów i wskazywanie dróg do rozwoju osobistego. To zapoczątkowuje radykalne zmiany w zachowaniu, poprawia relacje, wzmacnia zaangażowanie, a ostatecznie prowadzi do wyjątkowej wydajności zespołowej i organizacyjnej.

icon lock

Profesjonalne prowadzenie przez certyfikowanego coacha iEQ9 Enneagram.

icon join

Wyczerpujący raport zespołowy iEQ9 dla Twojego zespołu.

icon movement

Efektywne interaktywne ćwiczenia zespołowe i indywidualne.

icon growth

Unikalne materiały i zasoby związane z Enneagramem.

Wyrusz we wspólną podróż pełną odkryć i udoskonaleń

Rozwój skrojony na miarę potrzeb Twojego zespołu

Każdy zespół jest inny i każdy podąża własną, unikalną ścieżką do osiągnięcia doskonałości. Nasze warsztaty oferują spersonalizowane wskazówki rozwojowe, które pomogą zespołom odkryć wspólne wartości, priorytety i sposoby pracy, kształtując tym samym niepowtarzalny charakter zespołu. Wykorzystaj moc Enneagramu, aby poprowadzić swój zespół w wyjątkową podróż ku wysokiej efektywności.

Nasz raport zespołowy stanowi punkt wyjścia do rozwoju świadomości interpersonalnej i zespołowej, pozwalając czerpać z unikalnych talentów każdego członka zespołu i w pełni wyrażać ich cel i potencjał.

Wyrusz we wspólną podróż pełną odkryć i udoskonaleń
95 percent accurate

Zbuduj zaufanie, zbieraj owoce.

Nasze warsztaty iEQ9 Enneagram pozwalają na dogłębne zanurzenie się w dynamikę zespołu, budując wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa psychologicznego i zaufania. Rezultat? Doskonała współpraca, wspólne uczenie się i skokowy wzrost wydajności. Dopasuj cele rozwojowe swojego zespołu do ścieżek rozwoju Enneagramu, aby uzyskać prawdziwie transformujące doświadczenie.

Raport zespołów iEQ9

Celebruj różnorodność, wzmacniaj jedność.

Doskonałe zespoły to symfonia zróżnicowanych talentów. Nasze warsztaty inspirują zespoły do docenienia wyjątkowego wkładu każdego członka, rozwijania empatii wobec poszczególnych osób w zespole oraz zdobywania praktycznej wiedzy na temat efektywnej współpracy z różnymi typami osobowości.

Uwolnij pełny potencjał swojego zespołu, czerpiąc z mocy różnorodności.

Raport zespołów iEQ9

Twój zespół zdobędzie umiejętności niezbędne do:

icon checkmark Poznania typu enneagramu każdego członka zespołu i docenienia jego unikalnego wkładu.
icon checkmark Wykorzystania talentów zespołu na głębokim i znaczącym poziomie.
icon checkmark Zdobycia praktycznych wskazówek do efektywnej współpracy z różnymi typami enneagramu.
icon checkmark Odkrycia wyjątkowego stylu i profilu enneagramu zespołu.
icon checkmark Zrozumienia, jak inni postrzegają Cię, gdy jesteś w szczytowej formie i gdy masz gorszy dzień.
icon checkmark Rozpoznania Twoich instynktownych wzorców zachowań i rozwijania samoświadomości.
Pokonaj lukę: od niezgody do synergii

Od niezgody do synergii - pokonaj przepaść

Przekuj konflikt w owocną współpracę. Nasze raporty zespołu Enneagramu ujawniają potencjalne obszary tarć i ich ukryte schematy, pomagając zespołom zrozumieć swoje style konfliktu i interakcji społecznych.

Zestaw Team Exploration Kit pozwala dogłębnie zrozumieć dynamikę zespołu, łącząc unikalny wkład każdej osoby w strukturę zespołu.

Przekształć wspólną dynamikę z przeszkody w katalizator znakomitych osiągnięć.

Pokonaj lukę: od niezgody do synergii

Zarezerwuj swój warsztat już dziś!

Wykonaj pierwszy krok na drodze do przemiany Twojego zespołu. Odkryj moc Enneagramu w rozwijaniu samoświadomości, wzmacnianiu współpracy i osiąganiu imponujących wyników. Doświadcz zupełnie nowego wymiaru dynamiki zespołu, który buduje zaufanie, wzajemny szacunek i niezrównaną efektywność.

Ty i Twój zespół jesteście czymś o wiele więcej niż tylko sumą części. Uwolnij swój potencjał i sięgnij po nowe szczyty dzięki naszym warsztatom Enneagramu dla zespołów!

Zarezerwuj warsztat dla zespołu
graphic flourish

Co zawiera pakiet dla Zespołu?

Każdy członek zespołu otrzyma swój indywidualny, 44-stronicowy Profesjonalny Raport Indywidualny. Zespoły otrzymują także szczegółowy, 23-stronicowy Raport Zespołowy iEQ9 oraz wysoce spersonalizowaną, profesjonalnie zaprojektowaną, obszerną prezentację składającą się z 77 slajdów, dostosowaną do specyfiki danego zespołu i zawierającą dopasowane rekomendacje rozwojowe.

Podczas warsztatu Eksploracji Zespołowej, zespół jest prowadzony we wspólnym zgłębianiu swoich wyników, dyskusji nad płynącymi z nich wnioskami, ustalaniu priorytetów w zakresie możliwości rozwojowych i planowaniu konkretnych działań.


Pakiet Enneagram dla Zespołów (dostępny tylko w języku angielskim)

Profesjonalny Indywidualny Raport Enneagramu

Test Enneagramu, 44-stronicowy profil osobowości

Co zawiera raport?
 • Podstawowe typy enneagramu
  Chcesz lepiej poznać samego siebie? Zidentyfikowanie Twojego typu enneagramu pomoże Ci zrozumieć Twoje unikalne wzorce myślenia, odczuwania i działania. Praca z Twoim typem daje Ci możliwość wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowania i rozwój poprzez głębsze zrozumienie, dlaczego działasz i reagujesz w taki sposób.
 • Motywacja, zachowanie, psychodynamika
  Enneagram to znacznie więcej niż tylko profil osobowości, który mówi nam, jak możemy się zachowywać. Enneagram podkreśla ukryte motywacje, mechanizmy obronne i lęki skrywane w nieświadomych warstwach psychiki. Enneagram odblokowuje potencjał i zmianę z głębszego poziomu, który łączy się z osobistymi wartościami, umożliwiając nam zrozumienie wzorców motywacyjnych, które nami kierują.
 • Ślepe punkty, mocne strony i wyzwania
  Odkryj swoje naturalne atuty, które wynikają z Twojego wewnętrznego światopoglądu lub perspektywy. Ta sekcja pomaga Ci dotrzeć do mocnych stron i pozytywnych aspektów Twojego typu enneagramu oraz docenić je. Gdy są one zdrowo wykorzystywane i zrównoważone, te atuty będą wspierać Twoje samopoczucie, cele i relacje. Żadna podróż rozwojowa nie powinna ignorować słabości.
 • Centra ekspresji
  Centra ekspresji odnoszą się do tego, jak pokazujesz się światu i jak prawdopodobnie będziesz postrzegany przez innych. Istnieją trzy centra ekspresji: myślenie, odczuwanie i działanie. Badanie centrów pomaga zrozumieć, jak przetwarzasz bodźce zewnętrzne, podejmujesz decyzje i wyrażasz siebie w relacjach. Ta sekcja identyfikuje Twoje dominujące centrum i te mniej wyraźnie wyrażane, oświetlając Twoje podstawowe strategie życiowe.
 • Style triadycznych centrów
  Istnieje szczególny sposób, w jaki angażujesz się w swoje uczucia, działania i myśli, który jest zabarwiony Twoim profilem enneagramu. Możesz być tego najbardziej świadomy, gdy jesteś sprowokowany, zdezorientowany lub gdy zdajesz sobie sprawę, że Twoja intuicja mówi jedno, Twoja głowa drugie, a Twoje serce coś jeszcze innego. Kombinacja tych trzech nadaje Twojej osobowości inny sposób wyrażania się. Obserwowanie i uświadamianie sobie przepływu energii każdego centrum może przynieść korzyści Twojemu rozwojowi.
 • 27 podtypów
  Kiedy Twój dominujący instynkt łączy się z Twoim podstawowym typem enneagramu, te dwa razem są znane jako Twój podtyp. Podtypy rzucają światło na to, dlaczego ludzie z tym samym typem enneagramu mogą zachowywać się w różny sposób. Uchwycenie Twojego podtypu może stworzyć instrumentalny, szczegółowy i pełen niuansów opis Twojej osobowości oraz zaoferować znaczące zmiany i ukierunkowane ścieżki rozwoju.
 • Wpływ Skrzydła
  Wpływ Skrzydła odnosi się do Typów Enneagramu sąsiadujących z Twoim typem podstawowym, znanych jako Twoje "Skrzydła". Choć zazwyczaj angażujesz oba Skrzydła, jedno z nich często dominuje u większości ludzi. Ta sekcja szczegółowo opisuje, jak każde Skrzydło może kształtować Twoją osobowość i zachowanie.
 • Samoświadomość i Integracja
  Ta sekcja ujawnia Twój poziom integracji, wskazując, w jakim stopniu żyjesz na "autopilocie" lub w stanie samoświadomości. Dla wielu ludzi odkrycie swojego Typu Enneagramu jest punktem zwrotnym, ponieważ po raz pierwszy dostrzegają, jak ich Ego ich ograniczało i jak bardzo mogą być odcięci od swojej prawdziwej Istoty. Ścieżka Integracji z Enneagramem to podróż z powrotem do Istoty, ucieczka od ograniczeń osobowości i połączenie się z bardziej nieograniczonym, wyzwolonym ja.
 • Poziomy Obciążenia
  Twój profil obciążenia odzwierciedla Twoje subiektywne poczucie, jak dużego stresu doświadczałeś w danym momencie w pięciu obszarach:
  • Obciążenie Interpersonalne - Ocena stresu w Twoich relacjach.
  • Obciążenie Środowiskowe - Pomiar stresu wywołanego przez Twoje otoczenie.
  • Obciążenie Psychologiczne - Twój obecny poziom stresu związanego ze "zdrowiem psychicznym".
  • Obciążenie Fizyczne - Ocena poziomu stresu związanego z Twoim zdrowiem fizycznym.
  • Obciążenie Zawodowe - Określenie poziomu stresu związanego z Twoją pracą.
  • Szczęście - Zmienna, którą często trudno określić.
 • Linie Napięcia i Rozluźnienia
  Enneagram to znacznie więcej niż dziewięć punktów, zestaw kategorii czy Typów. To bogata, złożona struktura psychodynamiczna, która dostarcza potężnego modelu do zrozumienia, jak ludzie funkcjonują, rozwijają się i integrują. Linie Enneagramu oferują ogromny potencjał do eksploracji i rozwoju, ponieważ zapewniają równowagę i świeże zasoby dla typu podstawowego danej osoby.
 • Komunikacja
  Umiejętność skutecznego komunikowania się jest jedną z kluczowych kompetencji dla sukcesu zawodowego. Przyjrzyj się swoim nawykom słuchania, stylowi komunikacji werbalnej, sygnałom niewerbalnym (mowie ciała) i tendencjom w komunikacji pisemnej. Styl komunikacji obejmuje Twój Meta-Komunikat, ukrytą wiadomość, którą możesz przekazywać innym - wiadomość, którą ludzie mogą zauważyć po Twoim tonie, treści i intencji.
 • Dawanie i Otrzymywanie Informacji Zwrotnej
  Zyskaj wgląd w swój styl dawania i otrzymywania informacji zwrotnej - kluczowe ogniwo w łańcuchu poprawy wyników i efektywności zawodowej. Wskazówki pomogą Ci wykorzystać swoje mocne strony, przekazując konstruktywne informacje, ostrzegą Cię przed potencjalnymi pułapkami, których należy unikać i przewidzą Twoje reakcje, gdy stajesz w obliczu trudnych komunikatów od innych.
 • Wskazówki dotyczące informacji zwrotnej dla wszystkich typów
  Każdy z nas poszukuje skutecznych sposobów na przekazanie "konstruktywnej krytyki" osobom różniącym się od nas. Ta sekcja dostarcza Ci spersonalizowanych porad dotyczących Twojego stylu komunikacji, oferując praktyczne wskazówki, jak udoskonalić, dostosować i zaplanować swoje podejście do udzielania informacji zwrotnej osobom o znanych typach enneagramu.
 • Konflikty i czynniki je wyzwalające
  Każdy z nas reaguje na konflikty inaczej i ma różne czynniki, które je wyzwalają. Rozumiejąc swoją reakcję na konflikt i potencjalne wyzwalacze, możesz wypracować własne, unikalne strategie rozwiązywania konfliktów. Kiedy uświadomisz sobie swoje niepomocne i destrukcyjne schematy, zamiast odruchowo reagować na wyzwalacze, możesz zacząć pracować nad bardziej przemyślaną i świadomą reakcją w takich sytuacjach.
 • Podejmowanie decyzji
  Raport dogłębnie analizuje współzależność między Twoim centrum inteligencji, typem enneagramu i poziomem obciążenia. Ta synteza dostarcza wnikliwych spostrzeżeń na temat tego, jak te kluczowe aspekty kształtują Twoją zdolność do podejmowania decyzji. Bada Twoje tendencje w podejmowaniu decyzji, wynikające z cech Twojego typu enneagramu i dominującego centrum ekspresji, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć i zoptymalizować strategie podejmowania decyzji.
 • Przywództwo i zarządzanie
  Sekcja dotycząca przywództwa strategicznego daje wgląd w Twój styl przywódczy, zgłębiając takie aspekty jak tworzenie wizji, myślenie strategiczne, ocena zgodności grupy z celami i zarządzanie zmianą organizacyjną. Odkryj swoje mocne strony i obszary do rozwoju jako lider.
 • Zachowanie w zespole
  Twoje zachowanie w zespole jest podstawą do odkrycia Twojej preferowanej roli w zespole, a także tego, jaki masz wpływ na osiągnięcia Twojego zespołu. Ta sekcja bada, jak funkcjonujesz na 4 etapach dojrzałości zespołu, jaki masz wpływ na zespół oraz jakie są Twoje preferowane cele i rola w zespole.
 • Relacje coachingowe
  Sekcja dotycząca relacji coachingowych daje wgląd w Twoją dynamikę w kontekście coachingu. Niezależnie od tego, czy masz coacha biznesowego lub życiowego, czy planujesz go zaangażować, ten segment poprowadzi Cię w kierunku wzmocnienia tych interakcji.

Raport Enneagramu
dla Zespołów

23-stronicowy profil zespołu

Co zawiera raport?
Cechy stylu zespołu
 • Profil enneagramu zespołu
  Styl zespołu odnosi się do unikalnej dynamiki behawioralnej i wzorców interakcji, które pojawiają się w grupie. Przejawia się zarówno poprzez świadome, jak i nieświadome uprzedzenia, kształtując wymianę energii, powiązania, konflikty, wyłaniające się typy przywództwa oraz równowagę między spójnością grupy a indywidualnym zróżnicowaniem. Zasadniczo definiuje, jak grupa funkcjonuje, komunikuje się i dąży do swoich celów.
 • Podstawowy styl zespołu
  Ta sekcja bada podstawowy styl enneagramu zespołu, odzwierciedlający wspólne wartości i dążenia, które prawdopodobnie będą ważne i obecne w zespole. Odkryj podstawowy styl zespołu, badając przekonania i normy, które nadają zespołowi "charakter" i wpływają na to, jak jego członkowie postrzegają swój cel, role i obowiązki.
 • Drugorzędne i słabo rozwinięte style zespołu
  Zrozumienie, z którym typem rezonuje cały Twój zespół, jest ważne, ale równie istotne jest zbadanie, z którymi typami Twój zespół jest mniej połączony i jak skorzystałby na dostępie do tych nowych perspektyw.
 • Centra ekspresji zespołu
  Centra ekspresji odnoszą się do tego, jak prezentujemy się światu i jak prawdopodobnie będziemy postrzegani przez innych. Istnieją trzy centra ekspresji: myślenie, odczuwanie i działanie. Badanie centrów pomaga zrozumieć, jak Twój zespół przetwarza bodźce zewnętrzne i podejmuje decyzje. Zagłęb się w dominujące centrum Twojego zespołu i te mniej wyraźnie wyrażane, oświetlając Wasze główne strategie biznesowe.
 • Etapy rozwoju zespołu
  Każdy potrzebuje własnej ścieżki rozwoju, Twój zespół nie jest wyjątkiem. Uwzględniając perspektywę Twojego zespołu, możesz odkryć wyjątkowe strategie rozwoju indywidualnego i zbiorowego.
 • Profil obciążenia zespołu
  Ta sekcja przedstawia spostrzeżenia pozwalające ocenić Twój subiektywny poziom stresu w pięciu obszarach:
  • Obciążenie interpersonalne - Ocena stresu w Twoich relacjach.
  • Obciążenie środowiskowe - Pomiar stresu wywołanego przez Twoje otoczenie.
  • Obciążenie psychologiczne - Twój obecny poziom stresu związanego ze "zdrowiem psychicznym".
  • Obciążenie fizyczne - Ocena poziomu stresu związanego z Twoim zdrowiem fizycznym.
  • Obciążenie zawodowe - Określenie poziomu stresu związanego z Twoją pracą.
  • Szczęście - Zmienna, którą często trudno określić.
 • Instynkty zespołu
  Podstawowy typ enneagramu Twojego zespołu w połączeniu z unikalną kombinacją trzech instynktów - Samozachowawczego, Jeden-na-jeden oraz Społecznego - pozwala raportowi iEQ9 dogłębnie zrozumieć fundamentalną strukturę Twojego zespołu.
 • Style interakcji i rozwiązywania konfliktów w zespole
  W tej sekcji przyjrzymy się preferowanym stylom interakcji i rozwiązywania konfliktów w Twoim zespole, zwracając uwagę na potencjalne źródła napięć między członkami zespołu.
 • Styl Enneagramu Lidera Zespołu
  Zestawiając podstawowy typ enneagramu Lidera Zespołu z typem całego Zespołu, możemy lepiej zrozumieć dynamikę tej wyjątkowej kombinacji, co pozwoli na opracowanie skutecznych strategii na przyszłość.

Prezentacja PowerPoint
Enneagram Team Exploration

Prezentacja PowerPoint - 77 slajdów

Co zawiera prezentacja?
Poznaj Enneagram
 • Wprowadzenie i ustalenie zasad współpracy
 • Indywidualne profile Enneagramu
Informacja zwrotna i refleksja
 • Styl zespołu i aktualna sytuacja
 • Mocne strony, ślepe plamki i zagrożenia zespołu
Dynamika zespołu
 • Wzorce relacji w zespole
 • Indywidualne potrzeby członków zespołu
Kolejne kroki
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Plan działania i zmiany
Zarezerwuj warsztaty dla zespołu
Daj nam znać, że jesteś zainteresowany, a połączymy Cię z profesjonalnym praktykiem Enneagramu iEQ9, który ma doświadczenie w pracy z zespołami.

Opinie klientów

Lisa Gould-Lewis Thumbnail
Materiały Integrative 9 Teams zapewniają uczestnikom wyczerpujące i szczegółowe informacje, które pozwalają zespołom spojrzeć na siebie z większą empatią, a jednocześnie dostrzec obszary rozwoju. Slajdy prezentacyjne są najwyższej jakości, a materiały pomocnicze do przeprowadzenia dogłębnych i efektywnych warsztatów są po prostu fenomenalne. Jestem niezmiernie wdzięczna za to szkolenie!
Lisa Gould-Lewis Coach Transformacyjnego Przywództwa, Kalifornia, USA
Tim Kiy Thumbnail
Pozycja obowiązkowa dla każdego, kto pracuje z zespołami. Jakość materiałów szkoleniowych i sposób prowadzenia zajęć są niezrównane, a głębia wiedzy i wnikliwości, jaką tu znalazłem, jest niespotykana nigdzie indziej. Kurs ma praktyczne podejście, z celowym naciskiem na zastosowanie u klienta. Polecam go z całego serca.
Tim Kiy Coach Integralny, Londyn, Wielka Brytania
Sue Bates Thumbnail
Praca z materiałami szkoleniowymi iEQ9 Team Training to zupełnie nowy poziom. To jak przejście od zdjęcia rentgenowskiego do rezonansu magnetycznego, a potem posiadanie planu rozwoju, uzdrowienia i ogólnej poprawy. Ten materiał to prawdziwe ZŁOTO dla każdego zespołu!
Sue Bates Coach Przywództwa, Atlanta, USA
Ros McCabe Thumbnail
Wykorzystaliśmy Raporty Enneagramu Integracyjnego w ramach programu rozwoju przywództwa u jednego z naszych kluczowych klientów. Raporty te umożliwiły rozwój świadomości interpersonalnej, rozpoznanie sposobu funkcjonowania zespołów, a także stały się katalizatorem szczerej komunikacji. Pomogły też zespołom zidentyfikować praktyczne zmiany, które mogą wprowadzić w swoim sposobie myślenia.
Ros McCabe Ernst & Young Advisory Services, Kapsztad, Republika Południowej Afryki

Facylitatorzy iEQ9 poprowadzili już ponad
10 000 warsztatów z Enneagramu dla zespołów.
Pomagając odkryć wspólne talenty i w pełni
wykorzystać potencjał drzemiący w zespole.

Zrealizowaliśmy ponad 10 000 warsztatów zespołowych Zrealizowaliśmy ponad 10 000 warsztatów zespołowych

Nowa era pracy zespołowej właśnie się rozpoczyna.
Globalna pandemia przyniosła ze sobą zupełnie nowy sposób pracy. Choć nagła zmiana wywołała u wielu osób dezorientację i zagubienie, wierzymy, że niesie ona ze sobą ekscytujące możliwości rozwoju organizacyjnego. Komunikacja stała się bardziej zależna od technologii, a zespoły zyskały na elastyczności i umiejętności dostosowywania się do nowych warunków, kładąc większy nacisk na zaufanie i samodzielność.

Wyposażając swoje zespoły w niezbędne umiejętności, takie jak odporność, współpraca, komunikacja, uczciwość i produktywność, możesz pomóc im osiągnąć sukces i jednocześnie poprawić wyniki finansowe swojej firmy.

Praktyczne i użyteczne spostrzeżenia

Praktyczne i przydatne spostrzeżenia
 • Dostarczanie wglądu w przyczyny zachowań i oporu zespołu oraz jednostek. Odzwierciedlanie dynamiki i motywacji grupy.
 • Oferowanie indywidualnie dopasowanych ścieżek rozwoju, które poprowadzą Cię przez proces zmian.
 • Zwiększanie głębi i zwrotu z inwestycji w działania rozwojowe Twojej organizacji poprzez wprowadzenie inteligencji emocjonalnej i głębokiej samoświadomości do wszystkich obszarów.
 • Przyspieszanie dogłębnych i trwałych transformacji na poziomie indywidualnego rozwoju, zaangażowania pracowników i kultury organizacyjnej.
 • Odkrywanie, co motywuje pracowników i wzmacnia ich odporność. Zwracanie uwagi na kluczowe ryzyka związane z brakiem zaangażowania lub wypaleniem.
 • Wyposażanie coachów, menedżerów i liderów w skuteczne strategie rozwoju.
 • Koncentrowanie się nie tylko na pytaniu „Co?" w ocenie, ale także na pytaniach „I co z tego?" oraz „Co dalej?" w rozwoju, aby móc iść do przodu.
Zarezerwuj warsztaty dla zespołu
Gotowy na przełomowe rezultaty?

Gotowy na przełomowe rezultaty?

Wyrusz z nami w tę transformacyjną podróż. Daj swojemu zespołowi umiejętności potrzebne do rozkwitu w coraz bardziej złożonym świecie. Uwolnij pełny potencjał swojej drużyny i przedefiniuj przyszłość swojej organizacji dzięki warsztatom iEQ9 Enneagram Team.

Zrób ten krok z iEQ9 — gdzie doskonałe zespoły stają się niezwykłe!

Zarezerwuj warsztaty dla swojego zespołu
graphic flourish

Najczęściej zadawane pytania

Tak, aby otrzymać wyczerpujący Raport Zespołowy, każdy członek zespołu musi uzupełnić iEQ9 Professional. Zespół powinien liczyć minimum trzy osoby, zazwyczaj nie więcej niż dwanaście. Wymagamy również wskazania lidera zespołu.

Możemy tworzyć Profile Grupowe dla większych jednostek, takich jak grupy szkoleniowe, całe działy, oddziały, a nawet całe organizacje. Raport Zespołowy jest przydatny zarówno dla istniejących, jak i nowo utworzonych zespołów, choć jego treść jest głównie dostosowana do zespołów już działających.

W przypadku zmian w składzie zespołu, możemy wygenerować nowe Raporty Zespołowe. Nowi członkowie również muszą wypełnić iEQ9. Warto pamiętać, że Raport Zespołowy nie zawiera wyjaśnień aspektów Enneagramu omówionych na stronach 1-20 raportu indywidualnego. Aspekty te są uważane za podstawową wiedzę przed przystąpieniem do analizy zespołu.

Enneagram, jako dynamiczne narzędzie, ułatwia lepszą komunikację, rozwiązywanie konfliktów, zwiększa empatię i zrozumienie, wspiera rozwój przywództwa oraz osobisty i zawodowy rozwój w środowisku zespołu. Zapewniając głębsze zrozumienie motywacji, obaw i pragnień każdego członka zespołu, Enneagram poprawia komunikację między nimi. Ta zwiększona świadomość pozwala dostosować style komunikacji do siebie nawzajem, prowadząc do bardziej efektywnej wymiany i zmniejszenia nieporozumień. Enneagram jest kluczowym narzędziem w rozwiązywaniu konfliktów. Konflikty, choć powszechne w każdym zespole, mogą być skutecznie zarządzane poprzez rozpoznanie źródeł tkwiących w różnicach między typami enneagramu. To zrozumienie pozwala zespołom konstruktywnie i harmonijnie rozwiązywać konflikty, prowadząc do zwiększenia spójności zespołu i produktywności. Kolejnym cennym aspektem Enneagramu jest jego zdolność do budowania empatii i wzajemnego zrozumienia wśród członków zespołu. Poprzez poznanie i identyfikację własnych typów enneagramu, członkowie zespołu zyskują większe uznanie dla różnic i podobieństw w zespole, co pomaga stworzyć bardziej wspierające i pełne szacunku środowisko zespołu. Enneagram przyczynia się również do rozwoju przywództwa. Liderzy lub potencjalni liderzy, poprzez zrozumienie swojego typu enneagramu, mogą uzyskać kluczowe spostrzeżenia na temat swoich mocnych i słabych stron. Ta świadomość może dalej ukierunkować ich osobisty rozwój i udoskonalić umiejętności przywódcze, z korzyścią dla ogólnej dynamiki zespołu. Podsumowując, Enneagram służy jako potężne, holistyczne narzędzie do rozwoju i coachingu zespołów. Dzięki zdolności do poprawy dynamiki zespołu, wspierania empatii i zrozumienia, usprawniania komunikacji, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów oraz stymulowania osobistego i zawodowego rozwoju, może znacząco zwiększyć wydajność i spójność zespołu, czyniąc go kluczowym elementem każdej strategii coachingowej rozwoju zespołów.

Chociaż nie oferujemy bezpośredniego zakupu raportu zespołowego iEQ9 na naszej stronie, zapewniamy wzbogacającą i kompleksową podróż z profesjonalnym coachingiem Enneagramu. Nasi coachowie, biegli w narzędziach Enneagramu i iEQ9, są przewodnikami, prowadzącymi Twój zespół w kierunku głębokiego rozwoju, zwiększonej koncentracji i wyższej produktywności.

Ścisła współpraca z jednym z naszych doświadczonych coachów Enneagramu daje liczne korzyści. Zapewniają oni dokładne omówienia w celu pogłębienia zrozumienia i oferują ciągłe wsparcie w całym procesie, aby upewnić się, że koncepcje są przyswajane i wdrażane w praktyce. Ich wiedza specjalistyczna gwarantuje, że Twój zespół maksymalnie wykorzysta ćwiczenia i procesy, dostarczając cennych spostrzeżeń na temat dynamiki zespołu i indywidualnych motywacji.

Rola naszych coachów wykracza poza samo prowadzenie - pomagają oni utrzymać odpowiedzialność zespołu, wzmacniając zaangażowanie i koncentrację. Prowadzi to do przyspieszenia procesu rozwoju, szybciej prowadząc Twój zespół do osiągnięcia swojego potencjału i celów.

Warsztaty te odniosły duży sukces, zostały przeprowadzone z liderami branży, takimi jak Genentech, Mckinsey, Dropbox, Microsoft, Apple, Shopify i NASA. Promują one głębsze zrozumienie dynamiki zespołu, ułatwiając świadomość interpersonalną i zespołową oraz wykorzystując unikalne talenty każdego członka zespołu.