Jaribio la iEQ9 la Enneagram kwa Wataalamu

Upptäck din unika ledarskapsstil och nå din fulla potential

Enneagrammet har bevisat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för att utveckla ledarskapsförmågor. Vare sig du är egenföretagare eller har en nyckelposition inom företagsvärlden, ger det integrativa enneagrammet dig den självinsikt och de redskap du behöver för att stärka dina ledaregenskaper och nå din fulla potential som ledare.

Gör testet nu
Boresha ujuzi wako wa uongozi.

Förverkliga din autentiska ledarskapsstil med iEQ9 Professionell Enneagram-rapport

iEQ9 överskrider traditionella och begränsade uppfattningar om ledarskap. Istället erbjuder den personliga vägkartor för ökad självmedvetenhet och personlig utveckling. Upptäck och förstärk dina styrkor genom att följa en skräddarsydd utvecklingsväg.

icon growth

Maximera din potential på jobbet och din förmåga att samarbeta smidigt med kollegor.

icon join

Utveckla ett genuint ledarskap med stark närvaro och stort inflytande.

icon movement

Höj din produktivitet, effektivitet och motivation.

icon lock

Stärk ditt självförtroende. Frigör din inre kraft och upplev mer glädje i livet.

Tafuta usemi mkali zaidi wa mtindo wako wa kipekee wa uongozi

Utveckla dina ledarskapsförmågor

Enneagrammet innefattar nio olika ledarskapsstilar snarare än en enda mall för vad framgångsrikt ledarskap innebär. Modellen går bortom ytliga egenskaper och beteenden, och utforskar de underliggande drivkrafterna, försvarsmekanismerna och rädslorna som ofta finns i vårt undermedvetna.

Vi tror inte på en universallösning när det gäller ledarskap. Istället vill vi inspirera och stötta ledare att hitta sitt eget unika sätt att uttrycka sitt ledarskap på bästa möjliga sätt.

Tafuta usemi mkali zaidi wa mtindo wako wa kipekee wa uongozi
95 percent accurate

Världens bästa Enneagram-test.

Efter 13 år av kontinuerlig forskning och utveckling har vi skapat det mest vetenskapligt korrekta och tekniskt robusta verktyget för personlighetstyper på marknaden.

Vårt adaptiva, intelligenta frågeformulär integrerar konsten och vetenskapen bakom självinsikt och transformation, vilket tar oss bortom de traditionella uppfattningarna om ledarskap. Genom en djupgående analys av din personlighet och invanda beteenden ger iEQ9 värdefulla insikter och hjälper dig att få större förståelse för ditt eget ledarskap. Och det fungerar verkligen – iEQ9-bedömningen har en dokumenterad träffsäkerhet på hela 95 %.

Ripoti ya Kitaalam ya iEQ9

Mer än bara ett personlighetsverktyg - en modell för utveckling

Vår bedömning stannar inte vid att bara avslöja din personlighetstyp. Genom att fylla i vårt frågeformulär får du tillgång till en djupgående och skräddarsydd rapport, tillsammans med resurser och verktyg för att utveckla ditt ledarskap. Du får även möjlighet till personlig coaching och löpande stöd på din resa mot självförbättring.

Ripoti ya Kitaalam ya iEQ9

Det integrativa Enneagrammet hjälper dig att identifiera och lösa utmaningar som:

icon checkmark Känslomässig, psykologisk och mellanmänsklig effektivitet
icon checkmark Vägledning för professionell utveckling och självbehärskning
icon checkmark Produktivitetsförluster till följd av teamkonflikter
icon checkmark Ledarskapsmognad, inflytande och effektivitet
icon checkmark Motstånd mot förändring, motståndskraft och förändringsbenägenhet
icon checkmark Beslutsfattande
icon checkmark Karriärutveckling och karriärövergångar
icon checkmark Kommunikations- och påverkansförmåga
Aina mpya ya uongozi kwa aina mpya ya ulimwengu

Ett nytt ledarskap för en ny värld

I dagens affärsvärld ställs det allt högre krav på ledare att vara emotionellt intelligenta, självmedvetna och anpassningsbara. För att bygga effektiva team måste ledare ständigt inspirera, motivera och stärka sina medarbetare.

iEQ9-testet och rapporterna ger chefer, ledare och coacher en fantastisk verktygslåda för att på ett effektivt sätt leda och förstå sina team.

Förbättra dina resultat genom att stärka motståndskraft, samarbete, kommunikation, integritet och produktivitet.

graphic flourish

Lär känna dig själv på ett sätt du aldrig gjort förut.

iEQ9 logo

Enneagram Professional

USD 120

Enneagram-test, 42-sidig personlighetsprofil

Hur påverkar din unika profil dig på jobbet och hur kan du bli mer effektiv?

Din personliga professionella rapport utforskar teman som kommunikation, ledarskap och teamwork och används flitigt i företags- och affärsvärlden.

Lägg i varukorgen Köp nu Vad ingår?
 • Kärnenneagramtyper
  Vill du lära känna dig själv bättre? Att identifiera din enneagram-typ hjälper dig att förstå dina unika tanke-, känslo- och beteendemönster. Att arbeta med din typ ger dig möjlighet att ta ansvar för dina beteenden och din utveckling genom en djupare förståelse för varför du agerar och reagerar som du gör.
 • Motivation, beteende, psykodynamik
  Enneagrammet är mycket mer än bara en personlighetsprofil som berättar hur vi kan tänkas bete oss. Det belyser de underliggande motiven, försvarsmekanismerna och rädslorna som är begravda i psykets omedvetna lager. Enneagrammet låser upp potential och förändring från en djupare nivå som kopplar till personliga värderingar genom att vi får förståelse för de motivationsmönster som driver oss.
 • Blinda fläckar, styrkor och utmaningar
  Upptäck dina naturliga styrkor som kommer från din inre världsbild eller perspektiv. Det här avsnittet hjälper dig att ta tillvara på och uppskatta styrkorna och de positiva sidorna hos din enneagram-typ. När de utnyttjas på ett sunt och balanserat sätt kommer dessa styrkor att stödja ditt välbefinnande, dina mål och dina relationer. Ingen utvecklingsresa bör ignorera svagheter.
 • Uttryckscentra
  Uttryckscentra handlar om hur vi framträder i världen och hur vi sannolikt uppfattas av andra. Det finns tre uttryckscentra: tanke, känsla och handling. Att utforska centren hjälper dig att förstå hur du bearbetar yttre stimuli, fattar beslut och uttrycker dig i relationer. Det här avsnittet identifierar ditt dominanta centrum och de som är mindre framträdande, vilket belyser dina primära livsstrategier.
 • Triadiska centerstilar
  Det finns ett särskilt sätt som du engagerar dig med dina känslor, handlingar och tankar på, vilket färgas av din enneagram-profil. Du är kanske mest medveten om detta när du blir triggad, förvirrad eller när du inser att din magkänsla säger en sak, ditt huvud en annan och ditt hjärta något helt annat. Kombinationen av dessa tre ger din personlighet ett annat sätt att uttrycka sig på. Att observera och bli medveten om energiflödet i varje centrum kan gynna din utveckling och tillväxt.
 • 27 undertyper
  När din dominanta instinkt smälter samman med din kärnenneagramtyp kallas kombinationen av de två för din undertyp. Undertyper kastar ljus över varför personer med samma enneagram-typ kan bete sig på olika sätt. Att greppa din undertyp kan skapa en instrumentell, detaljerad och nyanserad beskrivning av din personlighet och erbjuder meningsfulla skiften och riktade utvecklingsvägar.
 • Vingeinflytande
  Vingeinflytande syftar på Enneagram-typerna intill din kärntyp, kända som dina "vingar". Även om du vanligtvis använder dig av båda vingarna är ofta en mer dominant för de flesta människor. Det här avsnittet beskriver hur varje vinge kan forma din personlighet och ditt beteende.
 • Självmedvetenhet och integration
  Det här avsnittet avslöjar din integrationsnivå, vilket indikerar i vilken grad du lever på "autopilot" eller i ett tillstånd av självmedvetenhet. För många människor är upptäckten av deras Enneagram-typ en vändpunkt, då de för första gången ser hur deras ego har begränsat dem och hur frånkopplade de kan vara från sin sanna essens. Vägen till integration med Enneagrammet är en resa tillbaka till essensen, där man frigör sig från personlighetens begränsningar och kopplar till ett mer obegränsat, frigjort jag.
 • Belastningsnivåer
  Din belastningsprofil speglar din subjektiva uppfattning om hur mycket stress du upplevde vid en viss tidpunkt inom fem områden:
  • Mellanmänsklig belastning - Utvärdering av stress i dina relationer.
  • Miljömässig belastning - Mätning av stress orsakad av din omgivning.
  • Psykologisk belastning - Din nuvarande nivå av stress relaterad till din "psykiska hälsa".
  • Fysisk belastning - Bedömning av stressnivåer för din fysiska hälsa.
  • Yrkesmässig belastning - Fastställande av stressnivåer relaterade till ditt arbete.
  • Glede - En variabel som ofta är svår att bestämma.
 • Spännings- och frigörelselinjer
  Enneagrammet är mycket mer än nio punkter eller en uppsättning kategorier eller typer. Det är ett rikt, komplext psykodynamiskt ramverk som ger en kraftfull modell för att förstå hur människor fungerar, utvecklas och integreras. Enneagramlinjerna erbjuder stor potential för utforskning och utveckling, eftersom de ger balans och nya resurser till en persons kärntyp.
 • Kommunikation
  Förmågan att kommunicera effektivt är en av de viktigaste kompetenserna för professionell framgång. Granska dina lyssnarvanor, verbala kommunikationsstil, icke-verbala signaler (kroppsspråk) och tendenser i skriftlig kommunikation. Kommunikationsstil inkluderar ditt metabudskap, det underliggande budskapet du kan förmedla till andra - ett budskap som människor kan lägga märke till utifrån din ton, ditt innehåll och din avsikt.
 • Ge och ta emot återkoppling
  Få insikt i din stil för att ge och ta emot återkoppling - en avgörande länk i kedjan för förbättring av professionella prestationer och effektivitet. Den vägleder dig i att utnyttja dina styrkor samtidigt som du förmedlar konstruktiv information, varnar dig för potentiella fallgropar att undvika och förutser dina reaktioner när du ställs inför utmanande budskap från andra.
 • Feedbackguide för alla typer
  Alla söker effektiva metoder för att ge "konstruktiv kritik" till individer som skiljer sig från oss. Det här avsnittet ger dig skräddarsydda råd om din kommunikationsstil och erbjuder snabba riktlinjer för att förfina, justera och strategiskt anpassa ditt tillvägagångssätt för att ge feedback till människor av kända typer.
 • Konflikt och utlösare
  Vi hanterar alla konflikter på olika sätt och har olika saker som triggar igång dem. Genom att förstå dina egna reaktioner på konflikter och vad som kan utlösa dem, kan du utveckla personliga strategier för konfliktlösning. När du blir medveten om dina egna destruktiva mönster kan du börja jobba mot ett mer balanserat och genomtänkt förhållningssätt i dessa situationer, istället för att reagera reflexmässigt på utlösande faktorer.
 • Beslutsfattande
  Rapporten analyserar ingående samspelet mellan ditt intelligenscentrum, enneagram-typ och stressnivå. Denna syntes ger nyanserade insikter i hur dessa nyckelaspekter formar din förmåga att fatta beslut. Den utforskar dina beslutsfattartendenser utifrån dina enneagram-drag och dominerande uttryckscentrum, för att hjälpa dig bättre förstå och optimera dina beslutsstrategier.
 • Ledarskap och ledning
  Avsnittet om strategiskt ledarskap ger insikter i din ledarstil och utforskar aspekter som att utveckla visioner, tänka strategiskt, bedöma gruppens anpassning till mål och hantera organisatoriska förändringar. Upptäck dina styrkor och utvecklingsområden som ledare.
 • Teambeteende
  Ditt beteende i ett team är grunden för att upptäcka din föredragna roll i teamet, samt vilken inverkan du har på teamets prestationer. Detta avsnitt undersöker hur du fungerar i teamets 4 mognadsstadier, din påverkan på teamet och dina prioriterade mål och teamroll.
 • Coachingrelationer
  Avsnittet om coachingrelationer ger insikter i din dynamik i ett coachingsammanhang. Oavsett om du har en coach inom affärslivet eller privatlivet, eller planerar att anlita en, vägleder detta segment dig mot att förbättra dessa interaktioner.
iEQ9 logo

Enneagram Teams

Enneagram-test, 23-sidig teamrapport

Enneagram-teamrapporten lyfter insikt och utvecklingsprocessen till teamnivå och belyser potentiella friktionsområden, såväl som underliggande mönster eller antaganden.

Den hjälper team att förstå sina sociala stilar och konfliktstilar, samtidigt som den föreslår utvecklingsprocesser som utnyttjar hälsosam konflikt som en drivkraft för prestation, snarare än som ett hinder.

Boka Team-workshop Vad ingår?
 • Teamets Enneagram-profil
  Ditt teams Enneagram-profil återspeglar fördelningen av typer i ditt team, samt bedömer teamets förmåga att använda alla nio typer vid behov. Hög prestanda beror på förmågan att dra nytta av mångfald.
 • Primär teamstil
  Ett team som helhet utvecklar en specifik stil baserat på individerna som verkar inom teamet. Upptäck styrkorna, svagheterna och perspektiven som ditt team resonerar med.
 • Sekundära och underutvecklade teamstilar
  Genom att förstå vilken typ hela ditt team resonerar med är det också viktigt att undersöka vilka typer ditt team är mindre anslutet till och hur ni skulle dra nytta av att få tillgång till dessa nya perspektiv.
 • Teamets uttryckscentra
  Uttryckscentra handlar om hur vi visar oss i världen och hur vi sannolikt uppfattas av andra. Det finns tre uttryckscentra: Tänkande, Kännande och Agerande. Att utforska centren hjälper dig att förstå hur ditt team bearbetar externa stimuli och fattar beslut. Fördjupa dig i ditt teams dominanta centrum och de som är mindre framträdande, vilket belyser era primära affärsstrategier.
 • Teamets utvecklingsstadier
  Alla behöver sitt eget sätt att växa, ditt team är inget undantag. Genom att inkorporera ditt teams perspektiv kan du upptäcka unika strategier för hur ni kan utvecklas individuellt och kollektivt.
 • Teamets belastningsprofil
  Ditt teams belastningsprofil återspeglar deras subjektiva känsla av hur mycket stress de upplever vid en viss tidpunkt inom fem områden:
  • Mellanmänsklig belastning— Utvärdera stress inom dina relationer.
  • Miljömässig belastning - Mäta stress som orsakas av din miljö.
  • Psykologisk belastning - Din nuvarande nivå av stress på "mental hälsa".
  • Fysisk belastning - Mäta stressnivåer för din fysiska hälsa.
  • Yrkesmässig belastning - Bestämma stressnivåer relaterade till ditt arbete.
  • Glede - En variabel som ofta är svår att bestämma.
 • Teamets instinkter
  Ditt teams kärnenneagram-typ och unika kombination av de tre instinkterna - Självbevarande, En-till-en och Social - gör det möjligt för iEQ9-rapporten att ge en djupgående insikt i ditt teams fundamentala struktur.
 • Teamets interaktion och konfliktstilar
  Genom att analysera teamets samspel på individnivå får man en övergripande förståelse för teamets konfliktstil och nyckeln till att använda konstruktiva konflikter som en drivkraft för prestation, snarare än ett hinder.
 • Teamledarens enneagramstil
  Genom att jämföra teamledarens kärnenneagram-typ med teamets blir den sammanflätade dynamiken i denna unika kombination tydlig, vilket möjliggör utveckling av framtida strategier.

Att besvara vår 175 frågor långa utvärdering tar ungefär 30 minuter. Ta första steget mot att upptäcka din storhet som ledare och påbörja din iEQ9 Enneagram-personlighetsanalys idag! Du kommer inte att ångra dig.

Vad andra säger

Kristi Russell Thumbnail
iEQ9 som utvecklingsverktyg är otroligt djupgående när det kommer till att nå kärnan av vad som driver och motiverar oss. Plötsligt faller så många bitar på plats, vilket är både utmanande och bekräftande på samma gång. Under mina 15 år som coach har jag inte stött på något liknande. Jag rekommenderar varmt iEQ9 till alla som tar sin personliga och professionella utveckling på allvar. Det finns verkligen ingen konkurrens!
Kristi Russell Executive Coach, Melbourne, Australien
Chris Galea Thumbnail
En absolut måstekurs för alla coacher inom ledarskapsområdet. Jag har gått många coachingkurser och denna toppar listan. Inspirerande, motiverande och övertygande, allt bidrar till djupinlärning. En perfekt kombination av teori och praktik som genomförs med omsorg, medkänsla, förståelse och stor lyhördhet. Kursen lyckades på ett mästerligt sätt täcka ämnets enorma bredd och djup.
Chris Galea Executive & Leadership Coach, Singapore
Mark Leyba Thumbnail
Enneagrammet är mer än bara en personlighetsbedömning. Det går rakt på sak och avslöjar vad som får människor att "klicka". Det har lärt mig mer om mig själv än något annat verktyg. Jag måste ärligt säga att Enneagrammet är det mest omfattande och djupgående verktyget jag någonsin använt, och iEQ9 är den bästa Enneagram-bedömningen som finns. På Jefferson County använder vi det professionellt i våra ledarskapsutvecklingsprogram.
Mark Leyba Organisatorisk Beredskapsansvarig, Denver, USA

Är du nyfiken på de nio personlighetstyperna inom Enneagrammet?

Att upptäcka din Enneagram-typ kan vara nyckeln till att förstå din sanna ledarskapsstil. De nio typerna belyser dina styrkor, svagheter och drivkrafter, vilket ger dig ökad självinsikt i ditt ledarskap och hur du samverkar med människorna omkring dig.

Gör testet nu
Enneagram Type Wheel
Enneagram Type 1 Enneagram Type 2 Enneagram Type 3 Enneagram Type 4 Enneagram Type 5 Enneagram Type 6 Enneagram Type 7 Enneagram Type 8 Enneagram Type 9
icon arrow Klicka på en siffra för att se dess personlighetsbeskrivning
Sträng
Perfektionist
söker en värld som är välstrukturerad. Värderar fakta, precision och tydlighet, undviker misstag och strävar ständigt efter förbättring.
Omtänksam
Hjälpare
vill vara till hjälp och stöd. De är varma, givmilda, människoorienterade och har stora hjärtan. De känner av när andra har det svårt.
Effektiv Uträttare är en handlingskraftig person. De tenderar att vara praktiska, framgångsinriktade och uppgiftsfokuserade. De skapar effektiva planer för att nå sina mål och framgångar.
Intensiv Individualist söker mening, djup och äkthet. De är känslomässigt lyhörda, uppmärksamma på sin omgivning och kreativa, uttrycksfulla individer.
Tystlåten Specialist är en logisk tänkare som iakttar och utforskar hur världen fungerar. En privat person som värdesätter kunskap.
Lojal Skeptiker sätter stort värde på tillit, ansvar och lojalitet. Deras behov av att känna sig trygga gör att de lätt lägger märke till potentiella faror och tänker skeptiskt.
Entusiastisk Visionär Snabbtänkt framtidsmänniska. De vill uppleva allt det goda i livet, lätta upp stämningen och driva saker framåt.
Aktiv
Kontrollant
tar gärna ledarrollen och röjer undan hinder. De är på sin vakt men omtänksamma och beskyddande gentemot sin omgivning.
Anpassningsbar Fredsbevarare är kittet mellan människor med sitt vänliga, jordnära och stabila sätt. De har svårt att säga nej och undviker ofta konflikter.

Över 450 000 människor världen över har vi hjälpt att förverkliga sin fulla potential

Kusaidia zaidi ya watu 450,000 kote ulimwenguni Kusaidia zaidi ya watu 450,000 kote ulimwenguni

Stärka ledare för framtiden
I dagens snabbt föränderliga organisationer har vi höga förväntningar på våra ledare. De förväntas driva strategisk klarhet, främja personlig utveckling, leda förändring, öka engagemanget och förespråka mångfald och inkludering. Nyckeln till att uppnå allt detta ligger i ledarens självmedvetenhet och förmåga till förändring.

Våra kunder vittnar om att iEQ9-programmet gång på gång leder till verkliga genombrott genom att vässa självmedvetenhet, emotionell intelligens och uppmuntra kontinuerlig utveckling rotad i äkthet. Ledare får en djupare insikt i olika motivationsfaktorer och drivkrafter, vilket stärker deras förmåga att vara effektiva mentorer och coacher.

Vad gör iEQ9 till ett unikt verktyg för ledare?

Ni nini hufanya iEQ9 ifae kwa kipekee kwa Viongozi?

Mångfald och inkludering: I dagens organisationer värdesätts mångfald högt, och man söker efter ledare som kan engagera sig i olika perspektiv. iEQ9 ger ledare de verktyg de behöver för att förstå, uppskatta och effektivt dra nytta av mångfalden.

Anpassningsförmåga och motståndskraft: Motståndskraftiga ledare som skickligt kan navigera i påfrestande situationer är en nödvändighet. iEQ9 främjar dessa färdigheter och rustar ledare för dagens utmaningar.

Flexibilitet i olika situationer: iEQ9 utvecklar ett mångsidigt ledarskap och förmågan att anpassa sig till föränderliga sammanhang – en avgörande färdighet i moderna organisationer.

Självmedvetenhet och ständig utveckling: Det gamla ordspråket "det som tog dig hit kommer inte att ta dig dit" stämmer väl in på ledarskap. iEQ9:s fokus på självmedvetenhet stöttar ledare i deras kontinuerliga personliga utveckling, lärande och förmåga att hänga med i förändringarna.

Samarbete: Det finns en efterfrågan på ledare som kan bygga effektiva nätverk och leda mot en gemensam vision. iEQ9 odlar dessa samarbetsfärdigheter och ger ledare möjlighet att inspirera till lagarbete.

Engagemang: iEQ9 underlättar ledarens behov av att motivera sina team genom emotionell intelligens. Vi gör det möjligt för ledare att coacha, engagera och stödja sina team på ett effektivt sätt.

Genom dessa aspekter är iEQ9-programmet unikt lämpat för att förbereda ledare att möta det moderna ledarskapets krav och utmaningar.

Gör ditt test

Vår community med över 4500 professionella coacher och organisationsutvecklare är redo att hjälpa dig

Erfarna och certifierade Enneagramcoacher kan vägleda dig i din utvecklingsprocess och se till att du får ut det mesta möjliga av dina iEQ9-rapporter.

Graphic People iEQ9 Report

Samarbeta med våra iEQ9-utövare för livscoaching och stöd i din personliga utveckling och relationstillväxt

Låt våra coacher hjälpa dig att frigöra din fulla potential. Gräv djupare i dina iEQ9 Enneagram-rapporter tillsammans med våra certifierade expertcoacher. Deras personliga vägledning én-til-én möjliggör djupgående självinsikt och personlig utveckling. Ge dig ut på en Enneagram-genomgång eller en transformativ coachingresa, inte bara för din egen skull utan även för din familj och dina relationer. Våra coacher har mångårig erfarenhet av att guida klienter med hjälp av Enneagrammet och våra iEQ9-verktyg. De lotsar dig genom dina inre landskap, hjälper dig att snabbt förstå dig själv bättre, påskyndar din utveckling och bidrar till din personliga förvandling.

Graphic Practitioner Coach

Samarbeta med våra iEQ9-utövare för ledarskaps- och teamcoaching för att lyfta ditt ledarskap och teamets effektivitet till nya höjder

Våra enastående och erfarna Enneagram-coacher kan underlätta din ledarskapsutveckling och snabbt ge dig värdefulla insikter, så att du får ut maximalt av din iEQ9 Professional Report. Våra certifierade coacher har verktygen för att hjälpa dig i din professionella värld genom att frigöra din ledarskapspotential och riva barriärer i teamdynamiken. De kan hålla Enneagram-teamworkshops som ger en djupgående förståelse för teamdynamik, vilket leder till ökad mellanmänsklig medvetenhet och teamkänsla, tar tillvara teamets styrkor och i slutändan gör det möjligt för team att förverkliga sitt syfte och sin fulla potential.

Graphic Training Group

Är du coach eller OD-utövare och vill använda våra iEQ9-verktyg med dina klienter? Gå med i vårt blomstrande Enneagram Practitioner Community!

Det integrativa Enneagrammet är ett banbrytande coachingverktyg som låter dig som utövare snabbt guida klienter till djupa insikter och stötta dem på långa utvecklingsresor. Vill du bli mer effektiv i din individuella coaching och teamcoaching, korta ner coachingprocessen och förbättra resultaten? Då är vår iEQ9-ackreditering något för dig. Bli en del av över 4500 iEQ9-utövare världen över. Gå vår iEQ9-ackrediteringsutbildning och lär dig använda Enneagrammet och iEQ9-verktygen för att transformera dina ledare och coachingklienter.

Je, uko tayari kupata zaidi kutoka kwa maisha?

Din resa.
Vårt åtagande.

Här på Integrative Enneagram Solutions ligger din resa oss varmt om hjärtat. Med iEQ9 Enneagramtestet får du inte bara ett vanligt test, utan du investerar i ett verktyg för livslång utveckling och självinsikt. Ett verktyg skapat med omsorg, noggrannhet och vetenskaplig grund. Du investerar i dig själv.

Upptäck ditt sanna jag. Påbörja din resa med iEQ9 Enneagramtestet idag. För du förtjänar det.

Gör testet nu
graphic flourish

Vanliga frågor och svar

Vår bedömning stöds av omfattande forskning och uppdateras ständigt med de senaste rönen från psykologi, mindfulness och neurovetenskap. Du kan lita på att vår fullständiga rapport och resultat är giltiga, träffsäkra och tillförlitliga. Våra experter inom psykometri och datavetare har ägnat över 13 år åt att finslipa vår bedömning, för att säkerställa att den inte bara är det mest exakta testet (+95%) utan också användarvänligt och tillgängligt för alla. Du behöver inte ta vårt ord för det - lita på American Journal of Psychiatry istället.

Vi tillåter inte att iEQ9 används som en del av rekryteringsprocessen. Enneagrammet mäter inte en persons kompetens eller förmåga. Vi anser att alla Enneagram-typer kan lyckas i vilken roll som helst. När den framgångsrika kandidaten har identifierats är Enneagrammet däremot lysande för att stödja deras utveckling.

Även om Enneagram-testet kan ge insikt i en individs personlighet och arbetsstil bör det inte användas vid anställningsbeslut. Det är viktigt att ta hänsyn till en rad faktorer, inklusive färdigheter, erfarenhet och hur väl personen passar in i företagskulturen.

Absolut, att förstå din Enneagram-typ kan hjälpa dig att identifiera din ledarskapsstil och utvecklingsområden. Det kan också förbättra din förmåga att leda och kommunicera med teammedlemmar som har andra Enneagram-typer.

Sedan lanseringen 2011 har över 450 000 personer gjort iEQ9 och den har uppdaterats till version 22. Med hjälp av avancerad statistisk analys, artificiell intelligens, maskininlärning samt mänskliga experter inom psykometri och kognitionsvetenskap säkerställer vi högsta möjliga precision och vetenskaplig giltighet.

Jämfört med andra personlighetstester som Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Strengths Finder eller Big Five Factors Test ger iEQ9 Enneagram en mer holistisk och dynamisk bild av personligheten. Istället för att bara kategorisera egenskaper eller styrkor går den på djupet med de underliggande drivkrafterna och rädslorna som formar beteenden, och erbjuder konkreta vägar för personlig utveckling och tillväxt. Till skillnad från dessa andra modeller som främst fokuserar på fasta egenskaper eller styrkor har Enneagrammet rötter i andliga och psykologiska läror, vilket gör det prediktivt och anpassningsbart i komplexa mellanmänskliga situationer. Så även om andra system har sina fördelar erbjuder iEQ9 Enneagram en rikare förståelse av personligheten och hur den utvecklas över tid.

Kort sagt tenderar andra personlighetsmodeller att bara skrapa på ytan av egenskaper och styrkor, medan de bortser från de underliggande motiven och rädslorna som formar beteenden. De saknar ramverk för personlig utveckling, blundar för svagheter och utvecklingsområden, och missar att belysa blinda fläckar, fördomar och vanor. Dessutom fångar de inte fullt ut det dynamiska samspelet mellan styrkor i olika situationer och relationer.

Som alla självskattningsformulär finns det ett visst mått av subjektivitet i respondenternas resultat. För att säkerställa att resultaten är så tillförlitliga som möjligt har det integrativa Enneagram-frågeformuläret inbyggda tillförlitlighetsmått relaterade till konsekvens, ärlighet och tid. Klienternas feedback är att iEQ9 är ett banbrytande bedömningsverktyg som är mycket tillförlitligt och träffsäkert. Integrative granskar regelbundet frågeformulärets punkter och arbetar ständigt för att förbättra precisionen.

Klicka här för att lära dig mer

Vad är bra ledarskap värt för dig? Kan du ta risken att inte investera ordentligt i det? Gratis Enneagram-tester är lockande, men låt oss vara ärliga - de är personlighetsbedömningarnas snabbmat. De kan stilla din omedelbara nyfikenhet, men lämnar dig med lite substans och en längtan efter mer. Kan du lita på dem? Vi låter dig avgöra.

För att säkerställa att våra Enneagram-tester är träffsäkra, vetenskapligt giltiga och, viktigast av allt, verkligt värdefulla för våra klienter är det nödvändigt att vi tar ut en avgift. Vår höga standard upprätthålls genom statistisk validering, big data och vetenskaplig test-retest-metodik för att ständigt förbättra resultaten. Skapat av den ledande Enneagram-experten Dirk Cloete är iEQ9 nyckeln till att låsa upp din sanna ledarskapspotential.