A 3. típusú enneagram leírása 4 szárnyassal
Wing 3
Hármas (Fő Típus)

A hármasok versengő „cselekvők", akik általában gyakorlatiasak, feladatorientáltak és készek áldozatokat hozni céljaik elérése érdekében. Rendszerint erős „A-típusú" viselkedési tendenciákat mutatnak, energiájukat a győzelemre és a sikeres látszatra összpontosítják. Hajlamosak egy csiszolt személyiséget vagy imázst kivetíteni, amelyet az adott helyzetben a siker követelményeihez igazítanak.

Az integráció alacsonyabb szintjein a munkamániás hármasok túlvállalhatják magukat, és megtévesztéshez vagy szélsőséges megoldásokhoz folyamodhatnak nyerő imázsuk fenntartása érdekében.

Magasabb szinteken kapcsolódnak egy erős énképhez, az együttérző önelfogadás, az autentikus befolyás és a szív és a kezek közötti szoros kapcsolat felé haladva.

Wing 4
Négyes szárny
Erősségek:
  • Nagyra értékelik az önfejlesztés belső útját, valamint a világ hatékonyabbá tételét
  • A Négyes hatás arra ösztönzi a hármasokat, hogy legyenek autentikusak és hűek önmagukhoz, figyeljenek belső hangjukra
  • A kapcsolatokat kölcsönös adok-kapokként értékelik, nem pusztán haszonelvűen vagy a dolgok elintézése érdekében
  • Ez a szárny betekintést és érzékenységet nyújt mások hangulatára
Kihívások:
  • A Négyes szárny befelé fordulást és távolságtartást hoz, hangulatosabbá és elgondolkodóbbá téve a hármast
  • Mivel nincsenek hozzászokva belső énjükhöz, kényelmetlenül érezhetik magukat, ami a felsőbbrendűség eltúlzott érzéséhez vezethet
  • Bár értékelik a sikert, vágynak arra is, ami hiányzik, és intenzív, rövid életű kapcsolatokba vethetik magukat, hogy jobban érezzék magukat
Photo Wings, madár repülés közben

Használni a Szárnyak hogy fejleszd magad

Enneagram 3-as típusúként a 4-es szárnyad az introverzió és az érzelmi mélység ízét adja a személyiségedhez. Arra ösztönöz, hogy kapcsolódj a belső hangodhoz és értékeidhez, a sikerre és hatékonyságra való törekvésed mellett. Amikor ráhangolódsz a 4-es szárnyra, kifejleszted azt a képességet, hogy egyensúlyba hozd a kifelé irányuló fókuszodat a befelé fordulással, ami egy autentikusabb és teljesebb élethez vezet.

A 4-es szárny egyik ajándéka az a képesség, hogy érzékeld és reagálj mások érzelmi szükségleteire. Érzékenységed és éleslátásod segíthet mélyebb és tartalmasabb kapcsolatok kialakításában, ahelyett, hogy pusztán haszonelvű cseréknek tekintenéd őket. Azonban légy tudatában annak, hogy a 4-es szárnyra való túlzott támaszkodás a felsőbbrendűség eltúlzott érzéséhez vagy az intenzív, rövid életű kapcsolatok iránti hajlamhoz vezethet, mintegy a hiányérzet vagy az elégtelenség érzésének pótlásaként.

Ahhoz, hogy a 4-es szárnyat a saját fejlődésedre használd, próbálj meg rendszeres önvizsgálatot és önreflexiót gyakorolni. Kapcsolódj az érzelmeidhez, értékeidhez és legbensőbb vágyaidhoz, és engedd, hogy elvezessenek önmagad hitelesebb kifejezéséhez. Ugyanakkor egyensúlyozd a sikerre való törekvésedet a cél és a jelentés mélyebb érzésével, ahelyett, hogy egyszerűen csak külső megerősítést keresnél.

Ne feledd, hogy a 4-es szárny csak egy szósz a 3-as fő típusodhoz, és mindkét szárnyhoz hozzáférsz. A 4-es szárny erőforrásainak és jellemzőinek integrálásával bővítheted a perspektívádat, növelheted az érzelmi és viselkedési repertoárodat, valamint lehetőségeket teremthetsz a növekedésre és fejlődésre.

Photo Wings, madár repülés közben